O nas

Firma Modern Technologies & Filtration Sp. z o.o. powstała w 1996 roku.

Dzięki pomysłowości oraz doświadczeniu naszego zespołu opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Badania przeprowadzone w ścisłej współpracy Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Chemii Przemysłowej PAN zaowocowały przełomowym rozwiązaniom w dziedzinie oczyszczania cieczy i gazów.

Bierzemy udział w projekcie badawczym COMPLETE– „CLOUD-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry.” Motywacją projektu jest fakt, że chmury są największym źródłem niepewności prognoz pogody, nauk o klimacie i pozostają słabym ogniwem w modelowaniu cyrkulacji atmosferycznej. Wynika to z faktu, że chmury zależą od procesów fizycznych i chemicznych w szerokim zakresie skal, od zderzeń kropli i cząstek o wielkości mikronów do dynamiki przepływu powietrza w skalach tysięcy metrów. Celem projektu COMPLETE jest stworzenie interdyscyplinarnej sieci szkoleniowej, która przygotuje naukowców o wysokim potencjale na wczesnym etapie (ESR) z umiejętnościami zarówno naukowymi, jak i przemysłowymi, które posłużą do lepszego zrozumienia złożonych zjawisk przyrodniczych o wielu skalach. Program szkoleniowy to wyjątkowy program eksperymentalny, który obejmuje eksperymenty terenowe, symulacje laboratoryjne i numeryczne, projektowanie i rozwój zaawansowanych sond szybkiej temperatury, prędkości MEMS i innowacyjnych radiolatarni atmosferycznych; wszystko to miało na celu stworzenie nowych baz danych opartych na fluktuacji w oparciu o Lagrange’a, wymaganych w celu ograniczenia rozdrobnienia wyników i wiedzy w tej dziedzinie. Program trwa od 1 czerwca 2016r. do 31 maja 2020r.

Rozwój badań nad pirolizą odpadów organicznych pozwolił na uruchomienie nowatorskich instalacji do zgazowywania odpadów. Obecnie budujemy czwartą już generację urządzenia EKOD. Nasze przemysłowe układy filtracyjne oraz instalacje zgazowujące cieszą się uznaniem i z powodzeniem spełniają wysokie oczekiwania klientów. Dzięki starannie dobranemu zespołowi, który składa się zarówno z inżynierów jak i wybitnych naukowców, jesteśmy w stanie dopasować każdy parametr tak by dana instalacja była ściśle dostosowana do wymagań klienta. Dysponujemy możliwością prowadzenia badań podstawowych, symulacji komputerowych i wykonywania nowoczesnych projektów. Jesteśmy firmą otwartą na nowe pomysły. Chętnie podejmiemy nowe wyzwania by rozwiązać nawet najbardziej złożone problemy technologiczne.

Zapraszamy do współpracy