ERA-NET BIOENERGY

ERA-NET Bioenergy jest siecią podmiotów finansujących R&D&I w obszarze bioenergii, działającą od 2004 r. Celem inicjatywy jest zwiększenie produkcji bioenergii w Europie i rozwój technologii w tej dziedzinie. W ramach Programu ogłaszane są coroczne konkursy, w których mogą brać udział międzynarodowe konsorcja naukowe.

Do finansowania rekomendowano projekt BIO_CCHP: „Nowoczesne instalacje trójgeneracyjne oparte na zgazowaniu biomasy, ogniwach paliwowych i chłodziarkach absorpcyjnych”. Projekt ma zasięg międzynarodowy. W jego skład wchodzi 5 małych lub średnich przedsiębiorstw, 3 organizacje badawcze oraz uniwersytet. Celem projektu jest rozwój nowoczesnych systemów trójgeneracyjnych, opartych na zgazowaniu biomasy, ogniwach paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC) i chłodziarkach absorpcyjnych do produkcji elektryczności, ciepła oraz zimna (CCHP), maksymalizując przy tym wydajność oraz elastyczność instalacji.

Skład konsorcjum:

  • Graz University of Technology (TUG), Institute of Thermal Engineering (Austria)
  • Bioenergy 2020+ GmbH (BE2020) (Austria)
  • REPOTEC GmbH & Co KG (RPT) (Austria)
  • SynCraft Engineering GmbH (SYC) (Austria)
  • Highterm Research Ges.mbH (HTR) (Austria)
  • Institute of Power Engineering (IEN) (Polska)
  • Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o (MTF) (Polska)
  • RISE Research Institutes of Sweden, Energy and Circular Economy (Szwecja)
  • Cortus Energy AB (CRT) (Szwecja)