Program INNOTECH

Opracowanie niskoemisyjnego reaktora zgazowania biomasy

Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH

Celem projektu jest określenie parametrów pracy komory zgazowania gwarantujących wytworzenie gazu o podwyższonej kaloryczności i obniżonej zawartości substancji smolistych. Projektowane urządzenie będzie zintegrowane z generatorem plazmy, umożliwiając zastosowanie gazu w generatorach prądotwórczych.

Prace dążą do skonstruowania urządzenia zgazowującego biomasę, które wytworzy gazu o wartości kalorycznej wyższej niż 8 MJ/m³ i zawartości substancji smolistych co najwyżej 10 mg/m³.

Osiągnięcie zamierzonego efektu polegać będzie na wykonaniu badań przemysłowych oraz badań rozwojowych w czterech etapach:

  • Wykonanie koncepcji nowego reaktora zgazowania.
  • Wykonanie obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych.
  • Wykonanie projektu technicznego reaktora zgazowania wytwarzającego gaz o parametrach umożliwiających zastosowanie go w agregatach prądotwórczych.
  • Wykonanie prototypu komory zgazowania w skali półtechnicznej i sprawdzenie poprawności rozwiązań.

Nasza firma dysponuje zasobami, wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi wykonać prototyp takiego urządzenia oraz przeprowadzić odpowiednie próby ruchowe. Etap 1 oraz 2 będą realizowane w ramach fazy badawczej projektu.